Výsledky vyhľadávania

 1. Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Rajec / Silvia Hanusková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Aktivity mladých ľudí realizované v rámci politiky podpory mládeže EÚ / Patrik Rumanovský ; vedúci záverečnej práce Ivan Takáč , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Verejná politika a úloha občana v nej / Katarína Vitálišová ... [et al.] . Banská Bystrica :  Belianum , 2017 . 165 s . ISBN 978-80-557-1248-2 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 4. Aktivity mladých ľudí na podporu rozvoja regiónu Kysuce / Marek Polák ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22984 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Participácia občanov na správe vecí verejných vo vybraných obciach / Simona Mudrochová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2016 . 77 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22939 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Rajec / Michaela Zacková ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2016 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22556 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Participácia občanov na správe vecí verejných vo vybraných obciach / Natália Topáková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2016 . 68 s, [3] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22940 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Komunikácia medzi samosprávou a jej obyvateľmi v obciach Dvory nad Žitavou a Tvrdošovce / Lívia Borbélyová ; vedúci záverečnej práce Monika Bumbalová , 2016 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23021 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Možnosti zvýšenia participácie občanov na správe vecí verejných vo vybraných obciach / Michaela Kittlerová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2016 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22936 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Krajinotvorba versus občianska iniciativa v Trnovom / Terézia Brezániová ; vedúci diplomovej práce Ľubica Feriancová , 2016 . 40 s, [35] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27209 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]