Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané aspekty konkurencieschopnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci agropotravinárskych komodít [elektronický zdroj] / Dagmar Matošková, Jozef Gálik, Mária Jamborová . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s 168) . ISBN 978-80-8058-623-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Využitie primitívnych plemien ošípaných pre výrobu regionálnych mäsových výrobkov : zborník z medzinárodného workshopu, Nitra 15. - 17. máj 2018 / [zostavili Ondrej Debrecéni, Ondřej Bučko] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 30 s . ISBN 978-80-552-1833-5 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 3. Implementácia značky regionálneho produktu na príklade vybraného regiónu / Silvia Gažová ; vedúci záverečnej práce Jana Jarábková , 2017 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26288 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Regionálna značka - nástroj podpory propagácie regionálnych produktov / Monika Šulovská ; vedúci záverečnej práce Jana Jarábková , 2017 . 102 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26291 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Využitie marketingových nástrojov v komunikácii vybraných regionálnych špecialít / Katarína Levárska ; vedúci záverečnej práce Elena Horská , 2017 . 73 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27834 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Vplyv využitia nástrojov komunikačného mixu pri predaji regionálnych produktov / Jana Gajdošová ; vedúci záverečnej práce Ľudmila Nagyová , 2017 . 83 s, [18] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25908 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Krátke distribučné reťazce a podpora predaja regionálnych produktov v Slovenskej republike / Kristína Bírová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2016 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25123 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Alternativní potravinové sítě - česká cesta / Jana Spilková a kol. . Praha :  Karolinum , 2016 . 184 s . ISBN 978-80-246-3307-7 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

 9. Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana / Hana Kelblová . Praha :  Wolters Kluwer , 2016 . x, 161 s . ISBN 978-80-7552-166-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 10. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./5, Rodinné ekologické gazdovanie / / [autori Milan Macák, Miroslav Habán, Ondrej Debrecéni] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1370-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]