Výsledky vyhľadávania

  1. Implementácia značky regionálneho produktu na príklade vybraného regiónu / Silvia Gažová ; vedúci záverečnej práce Jana Jarábková , 2017 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Regionálna značka - nástroj podpory propagácie regionálnych produktov / Monika Šulovská ; vedúci záverečnej práce Jana Jarábková , 2017 . 102 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana / Hana Kelblová . Praha :  Wolters Kluwer , 2016 . x, 161 s . ISBN 978-80-7552-166-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  4. Krátke distribučné reťazce a podpora predaja regionálnych produktov v Slovenskej republike / Kristína Bírová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2016 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25123 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Alternativní potravinové sítě - česká cesta / Jana Spilková a kol. . Praha :  Karolinum , 2016 . 184 s . ISBN 978-80-246-3307-7 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

  6. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./5, Rodinné ekologické gazdovanie / / [autori Milan Macák, Miroslav Habán, Ondrej Debrecéni] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1370-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  7. Krátke distribučné reťazce regionálnych produktov / Henrieta Magyariová ; školiteľ Marcela Chreneková , 2015 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=18549 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Krátke distribučné reťazce regionálnych produktov / Kristína Bírová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2015 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Význam registrovaných regionálnych značiek na Slovensku a vo vybraných štátoch EU / Alexandra Pešková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Rumanovská , 2015 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16192 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Zelená ekonomika - agropotravinárske produkty / Monika Pápayová ; školiteľ Roman Serenčéš , 2013 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=13080 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]