Pomoc pre Vyžiadať kópiu

Novou spoplatnenou službou v on-line katalógu je možnosť elektronického vyžiadania kópie článku z časopisu alebo inej časti dokumentu pomocou elektronického formulára. Služba je dostupná všetkým riadne registrovaným používateľom s platným preukazom.

Vyžiadať kópiu

  • vyhľadať v katalógu požadovaný titul
  • ak je k záznamu priradená ikona Vyžiadať kópiuIkonka funcie Vyžiadať kópiu, znamená to, že titul je dostupný a môžete si kópiu vyžiadať
  • kliknutím na ikonu s odkazom pri vybranom zázname, systém zistí, či ste prihlásený, ak nie, tak vám ponúkne najprv prihlásenie a následne automaticky dotiahne požadované údaje o dokumente do elektronického formulára
  • v časti Vybraný dokument sa zobrazujú údaje v závislosti od typu záznamu (články, kapitoly, knihy, učebnice a pod.)

Doplňujúce informácie k žiadanke

V tejto časti sa doťahujú alebo vypĺňajú ďalšie údaje nevyhnutné pre správne založenie žiadanky.

Rozsah strán
  • články alebo kapitoly - automaticky sa doťahuje, ak je v zázname správne zapísaný
  • knihy, učebnice, zborníky a pod. – nevyhnutné zapísať rozsah strán tej časti dokumentu, z ktorej požadujete kópiu
Formát kópie
Umožňuje zvoliť farebnú alebo čiernobielu kópiu, ako i možnosť objednať dokument len k nahliadnutiu.
Spôsob doručenia
V súčasnosti je možné prevziať kópie dokumentov len osobne v knižnici.
Poznámky pre knihovníka
Sem môžete zapísať správu pre knihovníka, ktorý bude vybavovať Vašu žiadosť na kópiu.

Pomocou odkazu na Cenník môžete skontrolovať aktuálne platné ceny a až potom formulár odoslať. Formulár je správne odoslaný, ak sa Vám zobrazí nasledovná správa:

Informácie k žiadanke na kópiu: Vaša žiadanka na kópiu, resp. nahliadnutie dokumentu
bude pripravená po 24 hodinách od vyžiadania.
Názov titulu: Súčasná liečba reumatoidnej artritídy

Vyžiadanie kópie, resp. nahliadnutie vyhľadaného dokumentu realizujete u každého záznamu samostatne, nie je možné vytvárať hromadné žiadanky.

Prehľad žiadaniek na kópie vo Vašom konte

Všetky Vaše ešte nevybavené žiadanky na kópie dokumentov sa zobrazujú ihneď po vytvorení vo Vašom on-line konte v Súhrne pod odkazom Žiadanky na kópie alebo v záložke Kópie.

Prekliknutím odkazu alebo výberom záložky Kópie sa zobrazia Vaše žiadanky v tabuľke alebo vo forme zoznamu.

Žiadanky na kópie si môžete zobraziť i jednotlivo v individuálnom okienku.

Zasielanie informácií o vybavení Vašej žiadanky

Vybavená žiadanka
Každá žiadanka na kópiu, resp. nahliadnutie je v systéme registrovaná a vybavovaná samostatne. Lehota vybavenia Vašej žiadanky závisí od umiestnenia dokumentu, z ktorého požadujete kópiu, resp. nahliadnutie a počtu iných žiadostí vytvorených v deň Vášho vyžiadania. O kladnom vybavení Vašej žiadanky budete automaticky informovaný elektronickou poštou.
TIP
Ak ste si vyžiadali kópie, resp. k nahliadnutiu viaceré dokumenty, počkajte na všetky elektronické správy o ich vybavení a môžete si ich vyzdvihnúť naraz.
Zamietnutá žiadanka
V prípade, že Vaša žiadanka na kópiu, resp. nahliadnutie nemohla byť vybavená, bola zamietnutá a vymazaná, budete o tom upovedomený elektronickou poštou.
Ak dokument bude dostupný v blízkej budúcnosti, pracovníci knižnice Vám do automatickej elektronickej správy pridajú ďalšiu informačnú poznámku.

Nezrealizované zamietnuté žiadanky

Vaše zamietnuté žiadanky na kópie sa uchovávajú v histórii nerealizovaných požiadaviek a môžete si ich prezrieť vo svojom Konte v menu História v záložke Nerealizované. Kliknutím na názov dokumentu sa presuniete do katalógu na konkrétny záznam a môžete si takto opätovne požiadať o kópiu dokumentu.
Novú žiadanku môžete vytvoriť tiež kliknutím na ikonu Bookmark Bookmark , vybrať možnosť Vyžiadať kópiuIkonka funcie Vyžiadať kópiu a priamo sa presunúť do formulára na vyžiadanie kópie.

Platby za kópie

Po spracovaní každej žiadanky na kópiu Vám knihovník vypočíta cenu podľa počtu spracovaných kópií z konkrétneho dokumentu a aktuálneho cenníka. Cena za kópie strán je registrovaná ku konkrétnej požiadavke a premietne sa ihneď do záznamu Vašej žiadanky. Jednotlivé ceny si môžete pozrieť on-line vo Vašom Konte , v záložke Dlhy po pridaní stĺpčeka Dlh do zobrazenia záznamov v tabuľke. Na konci tabuľky sa priebežne zobrazuje prepočítaná dlžná suma. Po vybavení všetkých Vašich požiadaviek máte zrátanú celkovú dlžnú sumu, ktorú uhradíte pri preberaní kópií.