Pomoc pre Vyhľadávanie

Stránka Vyhľadávanie umožňuje zadať hľadaný termín do vyhľadávacieho poľa a vyhľadať tak záznamy, ktoré zadaný termín obsahujú (vo všetkých poliach, názvoch, autoroch, kľúčových slovách a pod.). Umožňuje pomocou limitov zadať zložitejšie podmienky pre vyhľadávanie, zvoliť zobrazenie záznamov a spôsob ich radenia.

Čo môžete uviesť do termínu?

  • viac slov, ktoré sa v indexe budú nachádzať súčasne, nezávisle na poradí, napr. technológie informačné
  • viac slov, z ktorých sa v indexe môžu nachádzať len niektoré technológia or informačné
  • jedno slovo technológia
  • časť slova – pravostranné rozšírenie nahradíte hviezdičkou technolog*
  • frázu v dvojitých úvodzovkách – časť textu „kurz pre kvalifikovaných“
  • termín uvedený strieškou ^škola – termín sa bude nachádzať v indexe na prvom mieste

V termíne nie je potrebné rozlišovať veľké a malé písmená, defaultne je tiež zapnuté vyhľadávanie v ASCII – teda bez rozlíšenia diakritiky.

Špeciálne znaky v zadanom termíne sa pri vyhľadávaní ignorujú. Ak uvediete vo vyhľadávacom termíne špeciálny znak, bude nahradený medzerou, pretože rovnako sú upravené termíny v indexoch.
Teda napr. názov titulu 2 a 1/2 bude zaindexovaný a vyhľadávaný ako 2 a 1 2
Ak vo vyhľadávacom termíne uvedieme niektoré špeciálne znaky, môže vyhľadávanie v určitých prípadoch skončiť chybou. Preto doporučujeme tieto znaky vynechávať.
Zoznam špeciálnych znakov, ktoré sa vo vyhľadávaných termínoch ignorujú:
! @ # $ % ^ & * ( ) - + = [ ] { } \ , . / < > ? ; ' : " | ®

Formulář - Jednoduché vyhľadávanie

Voľby

Voľby špecifikujúce zadaný termín znamenajú toto:

všetky slová
všetky slová uvedené v termíne sa musia v indexe vyskytovať,
fráza
presné poradie slov uvedených v termíne,
kompletný termín
vyhľadávanie v kompletnom termíne (nie v indexe rozdelenom na slová),
aspoň jedno zo slov
aspoň jedno slovo uvedené v termíne sa musí v indexe vyskytovať.

Formulár - Rozšírené vyhľadávanie

Ako využiť vyhľadávacie operátory vo vyhľadávaní?

Je možné pridať viac vyhľadávacích polí a dotazy kombinovať pomocou vyhľadávacích operátorov.
Vyhľadávacie operátory umožňujú presnejšiu formuláciu dotazu.
Používanie vyhľadávacích operátorov vyžaduje podporu JavaScriptu.

Termín, ktorý zužuje dotaz - operátor: a súčasne

Výsledkom budú záznamy, v ktorých sa objavujú zároveň oba termíny, A aj B.

Operátor: súčasne

Termín, ktorý dotaz rozširuje - operátor: alebo

Výsledkom budú záznamy, v ktorých sa objavuje buď termín A alebo termín B.

Operátor: alebo

Termín, ktorý chcete vylúčiť z hľadania - operátor: a nie je

Výsledkom budú záznamy, v ktorých bude termín A, ale nebude termín B.

Operátor: nie

Ako používať limity?

Limity umožňujú vopred obmedziť vyhľadávanie z rôzných hľadísk (jazyk dokumentu, krajina vydania, dátum vydania a pod.).

Množstvo zobrazených limitov je závislé od vybraných zdrojov. Pozri pomoc pre Zdroje.

V prípade, že si vyberiete zdroj, ktorý neposkytuje žiadne limity (prípadne ich poskytuje len málo), nezobrazia sa žiadne limity ani z ostatných zdrojov.
Ak chcete využiť všetky možnosti limitov, vyberte si len jeden zdroj, prípadne zdroje podobného typu. V ponuke limitov sa zobrazujú len hodnoty, ktoré podporujú všetky vybrané zdroje.

Nastavenie vyhľadávania

V nastavení môžete zvoliť spôsob zobrazenia záznamov (Zobrazovací formát) a preferované triedenie záznamov vo výsledkoch vyhľadávania. Toto nastavenie bude platné počas celej doby vyhľadávania, až kým nebude ukončené aktuálne sedenie (zatvorená stránka IPAC v prehliadači).

Možnosti nastavenia vyhľadávania sú k dispozícii podľa toho, aké možnosti ponúkajú zdroje, ktoré ste si vybrali na vyhľadávanie (stránka Zdroje).
Pre externé zdroje nie je zvyčajne k dispozícii triedenie. Na radenie primeraného množstva záznamov z externých zdrojov je možné využiť Košík. Záznamy je potrebné vložiť do košíka a zvoliť možnosť radenia, ktorý poskytuje.

Našepkávač

Našepkávač je pomocník, ktorý pri zadávaní dotazu zobrazí pod vyhľadávacím poľom ponuku výrazov podľa počiatočných znakov, ktoré ste už napísali. Môžete tak vyhľadávať dlhšie slová alebo slovné spojenia bez toho, aby ste ich museli celé vypisovať.

Našepkávač