Pomoc pre Žiadosť o zmenu

Stránka Žiadosť o zmenu umožní zaslať email na príslušnú adresu knižnice s vašou požiadavkou, na zmenu nebo výmaz osobních údajů.