Pomoc pre Moje SDI

Skratka SDI je z anglického výrazu: Selective Dissemination of Information= adresné rozširovanie informácií.
Služba je dostupná len registrovaným používateľom po Prihlásení.

Čo Vám umožní služba SDI?

 • Umožní Vám automatické zasielanie noviniek na základe vyhľadania dotazu a jeho uloženia do profilu SDI s možnosťou ďalších nastavení.
 • Profilov môžete zadať viac, každý s iným intervalom informovania.
 • Profily je možné z Vášho konta meniť, rušiť alebo zadávať nové.
 • Sami si určíte, ako dlho chcete službu využívať.

Ako využívať službu SDI?

 1. Prihláste sa do katalógu.
 2. Prejdite na stránku Vyhľadávanie, zadajte dotaz a vyhľadajte.
 3. Na stránke výsledkov vyhľadávania prejdite na odkaz SDI - zasielanie noviniek.
 4. Tu máte možnosť nastaviť parametre zasielania noviniek.
 5. Po vyplnení formulára údaje uložte pomocou tlačidla Uložiť.

Formulár SDI

Ako zmeniť nastavenie služby SDI?

 1. Prihláste sa do katalógu.
 2. Prejdite na stránku Moje SDI.
 3. V nasledujúcom zozname môžete profil zobraziť, upraviť alebo vymazať.

Zoznam profilov SDI

Veríme, že služba SDI vám poskytne väčší komfort pri vyhľadávaní nových titulov v oblastiach vášho záujmu.