Pomoc pre Vzdialený prístup k EIZ

Čo je a čo ponúka služba Vzdialený prístup?

Vzdialený prístup je nová služba registrovaným používateľom SlLK, ktorá zabezpečuje sprístupnenie externých elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ) predplatených knižnicou z akéhokoľvek internetového miesta mimo priestorov knižnice. V súčasnosti ponúka knižnica formou vzdialeného prístupu externé informačné zdroje - EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley. Dostupnosť plných textov je stanovená licenčnou dohodou medzi Slovenskou lekárskou knižnicou a producentom konkrétnej databázy.

Ako sa dostanem k plným textom?

Jedinou podmienkou pre využitie vzdialeného prístupu je platná registrácia v Slovenskej lekárskej knižnici.

Možnosti registrácie v knižnici

SlLK ponúka pre svojich potenciálnych používateľov niekoľko možností registrácie:

  • predregistrácia cez online katalóg s následnou osobnou návštevou knižnice (potvrdenie registrácie a zaplatenie registračného poplatku),
  • registrácia cez vzdelávací portál i-med (pre registrovaných používateľov portálu i-med bezplatne),
  • osobná návšteva knižnice,
  • zaslanie vyplnenej a overenej prihlášky a zaplatenie registračného poplatku.

Registrácia cez vzdelávací portál i-med

Ak ste registrovaný používateľ portálu i-med môžete využiť bezplatnú registráciu do SlLK. Po prihlásení na portál prebehne registrácia do knižnice pri prvom vstúpení do menu On-line knižnica. Pri registrácii sa procesom autentifikácie v databáze používateľov Slovenskej lekárskej knižnice vyhodnocuje Vaše členstvo v knižnici.

iMED - menu

1) Neboli ste vyhodnotený ako registrovaný používateľ knižnice?

Vyplníte a odošlete registračný formulár.

Registračný formulár

Odoslaním formulára sa automaticky stávate registrovaným vzdialeným používateľom knižnice, s možnosťou okamžitého využitia vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom.

uspešná registracia

Vaša registrácia do knižnice je bezplatná a bude aktuálna až do 31. 5. 2018. Pri každej návšteve Online knižnice budete už automaticky presmerovaný priamo na stránku vzdialeného prístupu bez ďalšieho duplicitného prihlasovania.

iMED - zdroje

2) Boli ste vyhodnotený ako registrovaný používateľ knižnice?

Vašu totožnosť potvrdíte zápisom hesla používaného v online katalógu knižnice.

iMED - Prihlasenie

Overením totožnosti bude Vaša registrácia v knižnici bezplatne predĺžená až do 31. 5. 2018. Pri každej návšteve Online knižnice budete už automaticky presmerovaný priamo na stránku vzdialeného prístupu bez ďalšieho duplicitného prihlasovania.

iMED - zdroje

Ako sa dostanem do databáz cez vzdialený prístup?

1. Som registrovaným používateľom len v SlLK

Ak ste registrovaný používateľ knižnice a máte platnú registráciu, môžete využiť priamy prístup k plnotextovým databázam priamo z úvodnej stránky webového sídla knižnice v menu Vzdialený prístup – EIZ.

Menu

Prihlásite sa klasickým spôsobom, ako pri elektronických výpožičných službách v online katalógu knižnice.

Prihlásenie

Po prihlásení sa Vám automaticky zobrazí stránka vzdialeného prístupu umožňujúca prístup k plným textom z akéhokoľvek internetového pripojenia mimo priestorov knižnice.

zdroje

2. Som registrovaným používateľom SlLK a súčasne aj portálu i-med

Ak ste registrovaný používateľ portálu i-med a SlLK môžete i naďalej využívať vzdialený prístup k databázam z portálu a menu Online knižnica, kde sa vyžaduje tiež len jedno prihlásenie.

iMED - menu

Po prihlásení na portál a vstupe do Online knižnice sa presuniete priamo na vzdialený prístup k databázam.

iMED - zdroje